Kontakt Unicorn Group allerede idag så vi kan mødes om din kopi- og printløsning!

Ring på tlf.
72 17 07 75

 

Med Readsofts løsninger automatiserer vi håndteringen af indkomne dokumenter. Vores løsninger inkluderer scanning, afkodning af fysiske eller elektroniske dokumenter, modtag via mail eller videre i automatiserede workflows, som eksempelvis dokumenthåndtering og fakturahåndtering.

Fordelene ved at benytte ReadSofts løsninger til at håndtere dine dokumenter inkluderer blandt andet:

  • Separer, sorter, klassificer, indekser og distribuer alle indgående dokumenter helt automatisk.
  • Besparelser på ressourcerne på enten manuelle indtastninger eller åbning af kuverter.
  • Modtag dokumenter og information uanset format: papir, fax, e-mail, pdf, billedfiler, osv.
  • Aflæs og tolk håndskrift - selv det, som kan være vanskeligt at tyde for det menneskelige øje.
  • Automatisk indeksering og sortering i logiske grupper - for eksempel alle dokumenter, der hører til samme sag.

 

Ved at automatisere dokumentbehandling opnår du:
 
Øget effektivitet
Hurtigere og bedre dokumentsortering giver mere tid til de vigtige aktiviteter.

Bedre arbejdsforhold
Personalet kan fokusere på centrale arbejdsopgaver i stedet for at sortere dokumenter.

Bedre kontrol
Umiddelbar adgang til statusrapporter over, hvad der er sket med samtlige dokumenter, giver dig et bedre overblik over dokumentstrømmen.

Automatisering af dokumentproces
På indkomne dokumenter eller fakturaer kan Readsoft automatisk finde data, som kan bruges i et efterfølgende flow eller brug.